Алхимия на медиите

Алхимия на медиите

Вдъхновението

алхимия на медиите

 

Моето пътешествие в изучаване на древните  алхимични похвати започва в прекрачването на една простичка забрана. В едно друго време щях да съм пътница към кладата, провокирана от най- опасното оръжие на нормативния свят- любопитството.

Всичко започна с тайно посещение в дисекционната зала на Медицинска академия. Въведа от близък приятел, цяла вечер разглеждах препарати на човешки крайници и органи, потопени в лютивата миризма на формалин. В онази нощ изживявах мечтата на Леонардо да Винчи,Андреас Везалий и Уилям Харви! Няколко месеца по- рано се бях промъкнала на лекция, посветена на история на медицината. Там се дискутираха изображения на гръцките богове Аполон и Хермес като символна препратка на заболявания в произведения на изобразителното изкуство (от древногръцката червенофигурна керамика до картините на Тиеполо, Лорейн, Веласкес, Рубенс и Карлоне).И въпреки разсъжденията  в посока физическо състояние, моята основна мисия бе да натрупам достатъчно доказателства, служещи на бъдещи концепции в художественото ми дело.

Назряването на идеята

Според мен изобразителното изкуство е най- близо до съществото на човешката природа, съдържайки в себе си идентични градивни компоненти-  веществена изработка и духовен принцип. Дълбоко повлияна от анатомичните прегледи в натура, вече знаех, че основите образи в последващите ми творби ще бъдат части от макроскопския строеж на човешкия организъм. Впечатленията за преглед отвътре навън и изначалният стремеж на деянието – знанието,съдържаха много по- обстоятелствена идея, която вълнуваше съзнанието ми от години. Проучванията ми водеха до обежна точка- школата на алхимиците.

Алхимията е известна с методите си на превръщане на неблагородните метали в злато; в откриването на Елексира на живота и Филосовския камък, но The Magnum Opus (Великото дело) ме интригува не с химичните си възможности, а със скритата тайна на текстовете, звучащи на първо време мистични, отколкото научни. Хермес Трисмегист е наречен бащата на окултната мъдрост. Той е основател на алхимията и астрологията. Неговите седем херметични принципа на живота, изведени в сборника „Кибалион” повлияват цялата дейност на алхимиците. Това ще рече, че усърдието на тези ранни учени се охарактеризирало с химични експерименти наравно с духовно усъвършенстване, което трансформирайки тях, действа и на целия свят. Посветените във вселикото дело ще разгадаят символите и ще създадат т.нар. ментална трансмутация- изконното знание; вечният живот. Не можех да не се запитам как този древен завет въздейства на съвременния свят; къде алхимичната трансмутация търпи развитие и до колко то е положително.

 

Препратка към съвремието

алхимия на медиите

Днес светът се люлее в две крайности- абсолютен нихилизъм и краен хедонизъм. С една дума- всички рязко сме прекъснали не само знанието, но и вярата си в божестваната закономерност  като се унифицираме в желанието си да изградим битието по норматива, зададен от прилежна и също толкова опасна власт. Днес сме пешки в игралното поле на злокачествена манипулация, където хроничният материализъм е спуснал плаща си до пълно ослепяване.  Визирам основна роля на посоченият проблем в дейността на медиите като основен източник на глобална информация и форматор на общественото мнение. Директна манипулация с индиректни послания, диктуващи поведенческите ни маниери и цялостното ни светоусещане. И тук не говоря единствено за гражданското решение относно политическия вот, стимулирането на агресивното поведение, или прекаленото фокусиране върху негативните новини, отразени едностранно, а за личната фрустрацията от икономическото и социално положение, наравно с отчуждението от изконно важният човешки фактор- себепознанието. Медиите практикуват алхимична алиенация на обеществото. „Атомизмът на съвременното общество означава, че хората са с по-плитки отношения с другите около тях, отколкото биха били нормално. Това води до затруднения в разбирането и адаптирането към чуждата уникалност.”.Става въпрос за абсолютно безсилие в установяване на смисълът на личната съдба, примесено с чувство на непринадлежност в социален план- безпътни за бъдещето и угнетени от настоящето. Начинът, по който реагираме на живота, света и историята търпи силно състояние на отделеност от Аз-а и средата, в която той пребивава. Разбира се, това не се случва по пряк начин. В закодираните дейности, методите са достъпни единствено  за „посветените”.

Живеем в безпрецедентна епоха, в която силата на колектива е заменена с тази на нездравословното его, защото информацията навсякъде ни поставя в защитен режим и изглежда всичко е въпрос на живот и смърт, за да се почувстваме блестящи. В днешно време всички са погълнати от идеята за собственото добруване и то на всяка цена, без да предположат, че спомагайки чуждото благосъстояние, допринасят и за собственото си. Няма по- природосъобразен закон от този на споделянето и взаимодействието. Така съществува природата, така се хармонизира перфектният механизъм. От друга страна в нашето медийно пространство културният диспут отдавна е закърнял. Нищо не провокира мисълта и не стимулира духовната работа…

Посланието 

алхимия на медиите

Не ме разбирайте погрешно- не желая да хвърлям упреци наслуки. По скоро медиите са поводът да апелирам към искрено размишление. Да събираме възможно най- много информация за потенциалите си вместо за поредният политически спор, или клюките по отношение живота на популярните личности.Да допуснем времето на интелектуално и физическо самоусъвършенстване с предимство пред застоя пред телевизора, или в социалните мрежи . Четете, посещавайте културни събития, разговаряйте пряко с хората, бъдете любезни и знайте, че не всичко, което изглежда достоверно е наистина вярно. Всеки има право да не вижда това, което е пред очите му.

Всичко това се опитах да подчертая в последните си творби, които ще имате възможност да разгледате съвсем скоро, когато открия първата си самостоятелна изложба.Макар да сме заляти от негативност, облъчени от чужди мнения, проблеми, свръхконсумация и псевдоестетика, всеки човек има шанс да трансформира предпочитания си. Отвътре- навън: да познаеш анатомията на собствената си същност и да се превърнеш в чисто злато. Съкровище, полято с Елексира на живота.

Leave a Reply