От Тот до днес

Днес ще предложа варианти за буквални, всекидневни приложения на Седемте херметични принципа, които ми помогнаха много в предишното отчуждение от духовното, приемайки го като неприложимо в съвременния свят. Надявам се…

Continue Reading От Тот до днес

Изкуството като игра

В приложната математика теорията на игрите изучава стратегическите математически модели и вземането на решения в конфликтни ситуации. Конфликтни са ситуации, при които има две враждуващи страни с противоположни цели. При…

Continue Reading Изкуството като игра

Алхимия на медиите

Вдъхновението   Моето пътешествие в изучаване на древните  алхимични похвати започва в прекрачването на една простичка забрана. В едно друго време щях да съм пътница към кладата, провокирана от най-…

Continue Reading Алхимия на медиите