От Тот до днес

Днес ще предложа варианти за буквални, всекидневни приложения на Седемте херметични принципа, които ми помогнаха много в предишното отчуждение от духовното, приемайки го като неприложимо в съвременния свят. Надявам се…

Continue Reading От Тот до днес